kontakt@urbanskikancelaria.pl
Gdańsk, al. Grunwaldzka 494/4a
+48 697 441 203

KANCELARIA RADCY PRAWNEGOAlimenty – Gdańsk

Radca prawny Sebastian UrbańskiAlimenty - Gdańsk

Konieczność uregulowania obowiązku alimentacyjnego może wynikać z wielu okoliczności, takich jak rozwód małżonków będących jednocześnie rodzicami dziecka czy żądanie pełnoletniego dziecka skierowane bezpośrednio wobec rodzica. Niezależnie od przyczyny uzasadniającej uregulowanie łożenia na utrzymanie dziecka, sposób obliczenia wysokości należnego świadczenia pozostaje najczęściej taki sam.

Wśród czynników decydujących o ustaleniu wysokości alimentów wyróżnia się usprawiedliwione potrzeby dziecka, a także możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego. Przez pierwsze z wymienionych kryteriów należy rozumieć nie tylko wynagrodzenie faktycznie osiągane, lecz możliwe do osiągnięcia stosownie do posiadanego wykształcenia, doświadczenia i innych predyspozycji uwzględnianych na rynku pracy. Z kolei usprawiedliwione potrzeby małoletniego oznaczają wszystko to, co potrzebne jest dziecku nie tylko do zabezpieczenia minimum egzystencji, lecz także innych potrzeb uzasadnionych poziomem życia rodziców i etapem rozwoju dziecka. Powyższe w praktyce oznacza, iż wysokość alimentów każdorazowo ustalana jest w sposób indywidualny. Jest to tym bardziej uzasadnione w sytuacji, gdy koszty utrzymania dziecka odbiegają od przeciętnego modelu i wynikają ze szczególnej sytuacji zdrowotnej czy indywidualnej ścieżki edukacyjnej dziecka.

Należy pamiętać, iż na potrzeby postępowania w sądzie wysokość alimentów powinna być odpowiednio udowodniona. Wymaga to dużej skrupulatności w przedstawieniu dokumentów na poparcie uzasadnionych potrzeb dziecka. Wykazanie wydatków jest możliwe także za pomocą przeprowadzenia dowodu z zeznań świadków. Nie bez znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy w sądzie jest również fakt, że obowiązek ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka obciąża obojga rodziców, przez co kwota alimentów żądanych od jednego z nich co do zasady nie będzie w całości zaspokajała kosztów usprawiedliwionych potrzeb dziecka.

Co ważne, raz uregulowana wysokość alimentów nie musi pozostawać taka sama na zawsze. Zmiana sytuacji życiowej dziecka lub zobowiązanego rodzica może uzasadniać zmianę wysokości zobowiązania. Każdorazowo jednak konieczne jest złożenie do sądu pozwu o obniżenie lub podwyższenie alimentów, względnie o uchylenie obowiązku alimentacyjnego w całości.

Prowadzenie spraw alimentacyjnych znajduje się w obszarze działalności Kancelarii Radcy Prawnego Sebastiana Urbańskiego w Gdańsku. W swojej praktyce zajmujemy się prowadzeniem spraw rozwodowych z jednoczesnym ustaleniem obowiązku alimentacyjnego oraz osobnymi postępowaniami, ograniczającymi się do regulowania wysokości alimentów.

LISTA USŁUG PRAWNYCHOFERUJEMY WSPARCIE W NINIEJSZYCH DZIEDZINACH

Prawo rodzinne

Prawo rodzinne

rozwód, alimenty, władza rodzicielska, ustalenie kontaktów z dzieckiem
Odszkodowania

Odszkodowania

zadośćuczynienia, szkody osobowe, wypadki komunikacyjne
Zobowiązania

Zobowiązania

roszczenia z umów, darowizny, najem, umowy o dzieło, zlecenie, roboty budowlane
Prawo rzeczowe

Prawo rzeczowe

eksmisja, zasiedzenie, służebności, zniesienie współwłasności
Prawo spadkowe

Prawo spadkowe

stwierdzenie nabycia spadku, zachowek, dział spadku
Ubezwłasnowolnienie

Ubezwłasnowolnienie

częściowe lub całkowite pozbawienie osoby fizycznej zdolności do czynności prawnych

Dlaczego my?

Istotę pracy Kancelarii stanowi realizowanie profesjonalnej i kompleksowej obsługi prawnej. Naszym nadrzędnym celem jest świadczenie pomocy prawnej w sposób wnikliwy i profesjonalny. W swoich działaniach zawsze kierujemy się najlepszym interesem klientów, rozumiejąc ich indywidualne potrzeby.

Do każdej sprawy podchodzimy z pełnym zaangażowaniem, kompleksowo rozwiązując problemy z obszaru prawa cywilnego, rzeczowego, zobowiązań, spadkowego, rodzinnego i opiekuńczego, a także gospodarczego.

KONTAKT I LOKALIZACJASkontaktuj się
i umów na konsultację

+48 697 441 203
kontakt@urbanskikancelaria.pl
al. Grunwaldzka 494/4a, Gdańsk
poniedziałek-piątek: 9-17

Skontaktuj sięUMÓW SIĘ NA KONSULTACJĘ

  https://urbanskikancelaria.pl/wp-content/uploads/2020/12/logo-biale-220-50.png
  al. Grunwaldzka 494/4a, 80-309 Gdańsk
  +48 697 441 203
  kontakt@urbanskikancelaria.pl

  UMÓW SIĘ NA KONSULTACJĘ

  Kancelaria Radcy Prawnego Sebastian Urbański
  nr wpisu: GD/GD/3470

  © urbanskikancelaria.pl 2021

  Numer rachunku bankowego:
  77 1020 4900 0000 8702 3323 3970

  projekt www: matelski.pl