kontakt@urbanskikancelaria.pl
Gdańsk, al. Grunwaldzka 494/4a
+48 697 441 203

KANCELARIA RADCY PRAWNEGOKontakty z dzieckiem po rozwodzie

Radca prawny Sebastian UrbańskiKontakty z dzieckiem po rozwodzie

Jedną z kwestii regulowanych przez Kodeks rodzinny i opiekuńczy jest prawo a zarazem obowiązek rodziców i ich dzieci do utrzymywania ze sobą kontaktów. W praktyce oznacza to najczęściej uregulowanie częstotliwości spotkań z dzieckiem tego z rodziców, który nie zamieszkuje z nim na stałe. Kontakty mogą odbywać się, w zależności od okoliczności, poza miejscem stałego pobytu dziecka, w jego miejscu zamieszkania, pod nieobecność osób trzecich lub – jeśli wymaga tego sytuacja – pod nadzorem. Warto jednak podkreślić, że niejednokrotnie sytuacja życiowa wymusza niestandardowe rozwiązania w zakresie sposobu kontaktowania się rodziców z dziećmi. Spowodowane jest to chociażby dużą odległością pomiędzy miejscami zamieszkania jednego z rodziców i dziecka czy pracą poza granicami kraju. Istnieje wówczas możliwość regulacji kontaktów za pośrednictwem innych środków porozumiewania się na odległość, w tym za pomocą komunikacji elektronicznej.

W toku postępowania Sąd, mając na uwadze treść złożonych wniosków oraz przedstawione dowody, ustala jak będzie wyglądać realizacja tych kontaktów. Bierze przy tym pod uwagę przede wszystkim dobro dziecka. Niezwykle ważne jest zatem prawidłowe i skuteczne sformułowanie wniosku w sposób, który przekona Sąd, że proponowany przez rodzica plan realizacji kontaktów z dzieckiem jak najlepiej urzeczywistnia jego dobro, a przy tym jest możliwy do zrealizowania. Określenie planu kontaktów wymaga dużej skrupulatności sprowadzającej się do szczegółowego wskazania dni tygodnia, godzin spotkań dziecka z rodzicem, miejsca spotkań czy sposobu odbioru dziecka. Zasadne jest również uwzględnienie w planie szczególnych okresów i wydarzeń, takich jak: święta, przerwy wakacyjne, a nawet dni urodzin. Należy pamiętać, że poprawny wniosek pozwoli uniknąć wielu nieporozumień w zakresie realizacji kontaktów oraz ograniczyć konieczność zmiany już uregulowanych widzeń w przyszłości.

Kontakty z dzieckiem można uregulować nie tylko w postępowaniu rozwodowym, lecz także po rozstaniu rodziców, a nawet w czasie trwania małżeństwa lub separacji faktycznej. W przypadku długotrwałego postępowania w sądzie, zasadne jest także skorzystanie z prawa do zabezpieczenia kontaktów na czas jego trwania.

Prowadzenie spraw dotyczących regulowania kontaktów rodziców z dziećmi znajduje się w obszarze działalności Kancelarii Radcy Prawnego Sebastiana Urbańskiego. W swojej praktyce zajmujemy się prowadzeniem spraw rozwodowych z jednoczesnym ustalaniem kontaktów oraz osobnymi postępowaniami, ograniczającymi się wyłącznie do tej materii.

LISTA USŁUG PRAWNYCHOFERUJEMY WSPARCIE W NINIEJSZYCH DZIEDZINACH

Prawo rodzinne

Prawo rodzinne

rozwód, alimenty, władza rodzicielska, ustalenie kontaktów z dzieckiem
Odszkodowania

Odszkodowania

zadośćuczynienia, szkody osobowe, wypadki komunikacyjne
Zobowiązania

Zobowiązania

roszczenia z umów, darowizny, najem, umowy o dzieło, zlecenie, roboty budowlane
Prawo rzeczowe

Prawo rzeczowe

eksmisja, zasiedzenie, służebności, zniesienie współwłasności
Prawo spadkowe

Prawo spadkowe

stwierdzenie nabycia spadku, zachowek, dział spadku
Ubezwłasnowolnienie

Ubezwłasnowolnienie

częściowe lub całkowite pozbawienie osoby fizycznej zdolności do czynności prawnych

Dlaczego my?

Istotę pracy Kancelarii stanowi realizowanie profesjonalnej i kompleksowej obsługi prawnej. Naszym nadrzędnym celem jest świadczenie pomocy prawnej w sposób wnikliwy i profesjonalny. W swoich działaniach zawsze kierujemy się najlepszym interesem klientów, rozumiejąc ich indywidualne potrzeby.

Do każdej sprawy podchodzimy z pełnym zaangażowaniem, kompleksowo rozwiązując problemy z obszaru prawa cywilnego, rzeczowego, zobowiązań, spadkowego, rodzinnego i opiekuńczego, a także gospodarczego.

KONTAKT I LOKALIZACJASkontaktuj się
i umów na konsultację

+48 697 441 203
kontakt@urbanskikancelaria.pl
al. Grunwaldzka 494/4a, Gdańsk
poniedziałek-piątek: 9-17

Skontaktuj sięUMÓW SIĘ NA KONSULTACJĘ

  https://urbanskikancelaria.pl/wp-content/uploads/2020/12/logo-biale-220-50.png
  al. Grunwaldzka 494/4a, 80-309 Gdańsk
  +48 697 441 203
  kontakt@urbanskikancelaria.pl

  UMÓW SIĘ NA KONSULTACJĘ

  Kancelaria Radcy Prawnego Sebastian Urbański
  nr wpisu: GD/GD/3470

  © urbanskikancelaria.pl 2021

  Numer rachunku bankowego:
  77 1020 4900 0000 8702 3323 3970

  projekt www: matelski.pl