kontakt@urbanskikancelaria.pl
Gdańsk, al. Grunwaldzka 494/4a
+48 697 441 203

KANCELARIA RADCY PRAWNEGOPodział majątku – Gdańsk

Radca prawny Sebastian UrbańskiPodział majątku - Gdańsk

Podział majątku wspólnego małżonków po rozwodzie należy do najbardziej skomplikowanych spraw pod względem faktycznym oraz legislacyjnym. Choć nie ma prawnego obowiązku dokonania takiego podziału po uprawomocnieniu się wyroku rozwodowego, w praktyce takie postępowanie często znajduje uzasadnienie.

Istnieją dwie możliwości przeprowadzenia podziału: polubownie lub przed sądem. Oba sprowadzają się do ustalenia, jakie składniki majątkowe objęte były małżeńską wspólnością majątkową, a następnie do przyznania poszczególnych rzeczy na wyłączną własność jednego z byłych małżonków. Do składników majątkowych, które najczęściej stają się przedmiotem podziału, należą w szczególności nieruchomości, samochody czy wyposażenie mieszkania oraz rzeczy, takie jak: sprzęty audiowizualne, kolekcje książek i inne.

Co ważne, majątek nie musi zostać podzielony po równo między małżonków. Istnieje możliwość ustalenia tak zwanych nierównych udziałów w majątku wspólnym.

W przypadku braku możliwości polubownego podziału majątku w drodze umowy, konieczne może okazać się jego podzielenie przy udziale sądu. Aby tego dokonać, należy w pierwszej kolejności złożyć odpowiedni wniosek. Teoretycznie możliwe jest złożenie wniosku już w pozwie o rozwód, jednak w praktyce częste skomplikowane i rozbudowane stany faktyczne postępowań o rozwód uzasadniają rozpoznanie wniosku o podział majątku w osobnym postępowaniu. Wniosek powinien określać co wchodzi w skład majątku wspólnego i jaka jest wartość poszczególnych składników oraz wskazywać, w jaki sposób sąd ma dokonać podziału, to znaczy na czyją własność mają zostać przyznane poszczególne rzeczy. Nie istnieje uniwersalny wzór podziału majątku. Rozwiązanie musi być każdorazowo dopasowane do indywidualnej sytuacji stron.

W przypadku przyznania składników majątkowych na wyłączną własność jednego z małżonków, może on zostać obciążony obowiązkiem dokonania spłaty na rzecz drugiego małżonka. Podzielenie składników między małżonków, z uwzględnieniem ich wartości, nie wyklucza także ewentualnych dopłat mających na celu wyrównanie wartości majątku przypadającego jednej ze stron.

Należy mieć na uwadze, iż postępowania o podział majątku zalicza się do długotrwałych. Brak porozumienia między małżonkami, a także konieczność dokonania wyceny poszczególnych składników majątku przez biegłych sądowych powodują, iż sprawy te trwają nawet kilka lat. Proces ten ułatwi podjęcie próby negocjacji przy udziale Kancelarii, zanim decyzja o skierowaniu sprawy do sądu okaże się niezbędna. Kancelaria Radcy Prawnego Sebastiana Urbańskiego pomaga w efektywnym prowadzeniu spraw o podział majątku w Gdańsku zarówno na etapie przedsądowym, jak i w sądzie.

LISTA USŁUG PRAWNYCHOFERUJEMY WSPARCIE W NINIEJSZYCH DZIEDZINACH

Prawo rodzinne

Prawo rodzinne

rozwód, alimenty, władza rodzicielska, ustalenie kontaktów z dzieckiem
Odszkodowania

Odszkodowania

zadośćuczynienia, szkody osobowe, wypadki komunikacyjne
Zobowiązania

Zobowiązania

roszczenia z umów, darowizny, najem, umowy o dzieło, zlecenie, roboty budowlane
Prawo rzeczowe

Prawo rzeczowe

eksmisja, zasiedzenie, służebności, zniesienie współwłasności
Prawo spadkowe

Prawo spadkowe

stwierdzenie nabycia spadku, zachowek, dział spadku
Ubezwłasnowolnienie

Ubezwłasnowolnienie

częściowe lub całkowite pozbawienie osoby fizycznej zdolności do czynności prawnych

Dlaczego my?

Istotę pracy Kancelarii stanowi realizowanie profesjonalnej i kompleksowej obsługi prawnej. Naszym nadrzędnym celem jest świadczenie pomocy prawnej w sposób wnikliwy i profesjonalny. W swoich działaniach zawsze kierujemy się najlepszym interesem klientów, rozumiejąc ich indywidualne potrzeby.

Do każdej sprawy podchodzimy z pełnym zaangażowaniem, kompleksowo rozwiązując problemy z obszaru prawa cywilnego, rzeczowego, zobowiązań, spadkowego, rodzinnego i opiekuńczego, a także gospodarczego.

KONTAKT I LOKALIZACJASkontaktuj się
i umów na konsultację

+48 697 441 203
kontakt@urbanskikancelaria.pl
al. Grunwaldzka 494/4a, Gdańsk
poniedziałek-piątek: 9-17

Skontaktuj sięUMÓW SIĘ NA KONSULTACJĘ

  https://urbanskikancelaria.pl/wp-content/uploads/2020/12/logo-biale-220-50.png
  al. Grunwaldzka 494/4a, 80-309 Gdańsk
  +48 697 441 203
  kontakt@urbanskikancelaria.pl

  UMÓW SIĘ NA KONSULTACJĘ

  Kancelaria Radcy Prawnego Sebastian Urbański
  nr wpisu: GD/GD/3470

  © urbanskikancelaria.pl 2021

  Numer rachunku bankowego:
  77 1020 4900 0000 8702 3323 3970

  projekt www: matelski.pl