kontakt@urbanskikancelaria.pl
Gdańsk, al. Grunwaldzka 494/4a
+48 697 441 203

Co możemy dla Ciebie zrobić?Usługi prawne

windykacja wierzytelności
tworzenie i opiniowanie umów
porady i opinie prawne

Obsługa prawna przedsiębiorców

Kancelaria Radcy Prawnego Sebastiana Urbańskiego zajmuje się obsługą prawną przedsiębiorców. Prowadzenie działalności gospodarczej częstokroć wiąże się z koniecznością sprostania licznym formalnościom i obowiązkom natury prawnej, których zaniedbanie może prowadzić do daleko idących, negatywnych konsekwencji. Ważne jest również zagwarantowanie płynności finansowej przedsiębiorstwa poprzez skuteczne wyegzekwowanie należności. Kancelaria świadczy pomoc w wymienionym zakresie zarówno na etapie przedsądowym, w sądzie, jak i w toku egzekucji.

Prawo rodzinne

Znaczna część spraw prowadzonych przez Kancelarię radcy prawnego dotyczy wyspecjalizowanego działu prawa cywilnego, jakim jest prawo rodzinne. Ta niezwykle delikatna materia każdorazowo wymaga indywidualnego podejścia do sprawy oraz zachowania pełnej dyskrecji. Z uwagi na specyfikę postępowań rodzinnych, Kancelaria radcy prawnego zapewnia merytoryczne wsparcie zarówno w czasie rozpraw, jak i poza salą sądową. Do najczęstszych spraw z tej kategorii należą rozwody, sprawy o alimenty, ustalanie kontaktów rodziców z dziećmi czy regulowanie zakresu władzy rodzicielskiej.

zadośćuczynienia
szkody osobowe
wypadki komunikacyjne

Odszkodowania

Kancelaria podejmuje się dochodzenia i egzekwowania odszkodowań i zadośćuczynień od zakładów ubezpieczeń oraz osób prywatnych. Świadczona pomoc obejmuje działania na etapie przedsądowym, w tym tak zwane postępowanie likwidacyjne przez zakładem ubezpieczeń i procesy sądowe przed każdą instancją.

Zobowiązania

Kancelaria prowadzi postępowania dotyczące stosunków prawnych między stronami, wynikających z umów lub z czynów niedozwolonych. W ramach świadczonych usług w tej dziedzinie możliwe jest w szczególności: sporządzenie umowy lub zaopiniowanie umowy już istniejącej, doradztwo w sprawach wykonywania i rozwiązywania umów, ustalenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi za wady, ustalenie odpowiedzialności z tytułu czynów niedozwolonych czy prowadzenie spraw o zapłatę oraz uzyskanie tytułu egzekucyjnego.

roszczenia z umów
darowizny
najem
umowy o dzieło, zlecenie, roboty budowlane
eksmisja
zasiedzenie
służebności
zniesienie współwłasności

Prawo rzeczowe

Istotnym obszarem procesów sądowych są sprawy związane ze sporami dotyczącymi rzeczy, w tym w szczególności nieruchomości. Do katalogu spraw z zakresu prawa rzeczowego, którymi zajmuje się Kancelaria, należą między innymi: postępowanie w przedmiocie ochrony własności i posiadania, uzgadnianie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, zniesienie współwłasności, zasiedzenie, eksmisja. Kancelaria świadczy również pomoc prawną w kwestiach dotyczących uregulowania stanu prawnego nieruchomości, ustanawiania służebności gruntowych i osobistych (droga konieczna, służebność mieszkania). Zajmuje się ponadto profesjonalnym przygotowywaniem i analizą umów w zakresie przeniesienia własności oraz innych umów dotyczących nieruchomości, w tym najmu, dzierżawy, umów przedwstępnych.

Prawo spadkowe

Prawo spadkowe obejmuje regulacje dotyczące sposobów dysponowania majątkiem na wypadek śmierci oraz kwestie odnoszące się do przejścia majątku po śmierci spadkodawcy na spadkobierców, statusu prawnego spadkobierców czy odpowiedzialności za długi spadkowe i działu spadku. Obszar świadczonej pomocy prawnej w tej dziedzinie obejmuje w szczególności sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek, odrzucenie spadku czy doradztwo prawne przy sporządzaniu testamentu.

stwierdzenie nabycia spadku
zachowek
dział spadku
częściowe
całkowite

Ubezwłasnowolnienie

Ubezwłasnowolnienie jest instytucją stosowaną w sytuacji, gdy konieczna okazuje się ochrona osób niezdolnych do samodzielnego i racjonalnego kierowania swoim postępowaniem. W polskim systemie prawnym wyróżnia się dwie formy ubezwłasnowolnienia: całkowite i częściowe. Kancelaria podejmuje działania na rzecz skutecznego przeprowadzenia postępowania w tym zakresie.

KONTAKT I LOKALIZACJASkontaktuj się
i umów na konsultację

+48 697 441 203
kontakt@urbanskikancelaria.pl
al. Grunwaldzka 494/4a, Gdańsk
poniedziałek-piątek: 9-17

Skontaktuj sięUMÓW SIĘ NA KONSULTACJĘ

   
  https://urbanskikancelaria.pl/wp-content/uploads/2020/12/logo-biale-220-50.png
  al. Grunwaldzka 494/4a, 80-309 Gdańsk
  +48 697 441 203
  kontakt@urbanskikancelaria.pl

  UMÓW SIĘ NA KONSULTACJĘ

  Kancelaria Radcy Prawnego Sebastian Urbański
  nr wpisu: GD/GD/3470

  © urbanskikancelaria.pl 2021

  Numer rachunku bankowego:
  77 1020 4900 0000 8702 3323 3970

  projekt www: matelski.pl