kontakt@urbanskikancelaria.pl
Gdańsk, al. Grunwaldzka 494/4a
+48 697 441 203

KANCELARIA RADCY PRAWNEGORozwody – Gdańsk

Radca prawny Sebastian UrbańskiRozwody - Kancelaria w Gdańsku

Decyzja o rozwodzie lub separacji wiąże się z rozpoczęciem procesu sądowego. Ze względu na ich osobisty wymiar, sprawy rozwodowe i sprawy o separację wymagają nie tylko merytorycznej wiedzy i sprawności w postępowaniu przed sądem, ale również pełnej opieki i doradztwa prawnego. Profesjonalny pełnomocnik przeprowadzi klienta przez trudne postępowanie przed sądem, jednocześnie dbając o jego najlepszy interes i działając zgodnie z jego wolą.
Pozew rozwodowy może złożyć każdy z małżonków w sądzie właściwym ze względu na ostatnie wspólne miejsce zamieszkania stron. W przypadku rozwodów w Gdańsku będzie to Sąd Okręgowy w Gdańsku. Decyzja o prowadzeniu procesu rozwodowego lub sprawy o separację zmienia stosunki panujące między byłymi małżonkami. Każdorazowo wiąże się z ustaleniem praw i obowiązków stron. Kodeks rodzinny i opiekuńczy przewiduje możliwość orzeczenia rozwodu z zaniechaniem rozstrzygania o tym, którego z małżonków uznać należy za winnego. Wówczas rozwód następuje bez orzekania o winie. Zdarza się jednak, że strony postępowania wyrażają wolę, by sąd ustalił w wyroku rozwodowym, kto ponosi winę za rozkład pożycia małżeńskiego. Rozstrzygnięcie ma istotne znaczenie z punktu widzenia potencjalnego roszczenia alimentacyjnego na rzecz małżonka. Sąd rozstrzygnie także o sposobie sprawowania władzy rodzicielskiej, podziale majątku i obowiązku alimentacyjnym. Aby rozstrzygniecie okazało się korzystne dla klienta, niezbędne jest zgromadzenie szczegółowego materiału dowodowego oraz jego umiejętne wykorzystanie w toku procesu. W działaniach tych mocodawcę wesprze radca prawny.
Z uwagi na złożony charakter postępowań rozwodowych, Kancelaria Radcy Prawnego Sebastiana Urbańskiego oferuje możliwie najlepsze rozwiązania, nie tylko w zakresie orzekania o winie za rozkład pożycia małżeńskiego, ale także w kwestii władzy rodzicielskiej, kontaktów z małoletnimi dziećmi oraz sposobu korzystania z mieszkania. Kancelaria w Gdańsku zajmuje się w ramach postępowania rozwodowego także alimentami orzekanymi zarówno na rzecz dzieci, jak i byłego małżonka.
Stosunki panujące między rozwodzącymi się małżonkami częstokroć wymagają zastosowania niestandardowych rozwiązań. Jednym z nich jest możliwość wystąpienia z pozwem o ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami jeszcze przed orzeczeniem rozwodu. Indywidualna i kompleksowa analiza sytuacji, w jakich znajdują się klienci, pozwala nam ustalić czy w danym przypadku ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej przed orzeczeniem rozwodu będzie opłacalne dla mocodawcy.
Kancelaria Radcy Prawnego w Gdańsku zajmuje się kompleksową reprezentacją klientów w sprawach rozwodowych i sprawach o separację. Z uwagi na lokalizację kancelarii do współpracy zapraszamy w szczególności mieszkańców miasta Gdańsk oraz okolicznych miejscowości. Oferujemy reprezentację także osobom zamieszkującym poza terem województwa pomorskiego.

LISTA USŁUG PRAWNYCHOFERUJEMY WSPARCIE W NINIEJSZYCH DZIEDZINACH

Prawo rodzinne

Prawo rodzinne

rozwód, alimenty, władza rodzicielska, ustalenie kontaktów z dzieckiem
Odszkodowania

Odszkodowania

zadośćuczynienia, szkody osobowe, wypadki komunikacyjne
Zobowiązania

Zobowiązania

roszczenia z umów, darowizny, najem, umowy o dzieło, zlecenie, roboty budowlane
Prawo rzeczowe

Prawo rzeczowe

eksmisja, zasiedzenie, służebności, zniesienie współwłasności
Prawo spadkowe

Prawo spadkowe

stwierdzenie nabycia spadku, zachowek, dział spadku
Ubezwłasnowolnienie

Ubezwłasnowolnienie

częściowe lub całkowite pozbawienie osoby fizycznej zdolności do czynności prawnych

Dlaczego my?

Istotę pracy Kancelarii stanowi realizowanie profesjonalnej i kompleksowej obsługi prawnej. Naszym nadrzędnym celem jest świadczenie pomocy prawnej w sposób wnikliwy i profesjonalny. W swoich działaniach zawsze kierujemy się najlepszym interesem klientów, rozumiejąc ich indywidualne potrzeby.

Do każdej sprawy podchodzimy z pełnym zaangażowaniem, kompleksowo rozwiązując problemy z obszaru prawa cywilnego, rzeczowego, zobowiązań, spadkowego, rodzinnego i opiekuńczego, a także gospodarczego.

KONTAKT I LOKALIZACJASkontaktuj się
i umów na konsultację

+48 697 441 203
kontakt@urbanskikancelaria.pl
al. Grunwaldzka 494/4a, Gdańsk
poniedziałek-piątek: 9-17

Skontaktuj sięUMÓW SIĘ NA KONSULTACJĘ

  https://urbanskikancelaria.pl/wp-content/uploads/2020/12/logo-biale-220-50.png
  al. Grunwaldzka 494/4a, 80-309 Gdańsk
  +48 697 441 203
  kontakt@urbanskikancelaria.pl

  UMÓW SIĘ NA KONSULTACJĘ

  Kancelaria Radcy Prawnego Sebastian Urbański
  nr wpisu: GD/GD/3470

  © urbanskikancelaria.pl 2021

  Numer rachunku bankowego:
  77 1020 4900 0000 8702 3323 3970

  projekt www: matelski.pl