kontakt@urbanskikancelaria.pl
Gdańsk, al. Grunwaldzka 494/4a
+48 697 441 203

KANCELARIA RADCY PRAWNEGOUstalenie praw do opieki nad dzieckiem

Radca prawny Sebastian UrbańskiUstalenie praw do opieki nad dzieckiem

Jednym z obszarów prawa rodzinnego jest zagadnienie władzy rodzicielskiej, które dotyczy praw i obowiązków rodziców w zakresie sprawowania pieczy nad dziećmi i ich majątkiem. Zobowiązanie to musi być realizowane z poszanowaniem godności i praw małoletnich. Władza rodzicielska to nie tylko uprawnienie, ale przede wszystkim obowiązek. Z tego względu, każde rażące zaniedbanie może rodzić ryzyko ograniczenia praw tego rodzica, który nie wykonuje ich w sposób prawidłowy. W skrajnych przypadkach, sąd może przyznać jednemu z rodziców wyłączne prawo do opieki nad dzieckiem albo pozbawić władzy jednego lub obojga rodziców.

Należy pamiętać, iż sąd orzekając rozwód, w przypadku małżeństw posiadających wspólne dzieci, rozstrzyga nie tylko o rozwiązaniu małżeństwa. Zajmuje się także ustaleniem praw do opieki nad dzieckiem oraz reguluje kwestię widzeń z małoletnim tego z rodziców, z którym dziecko nie zamieszkuje na stałe. W przypadku całkowitego pozbawienia praw rodzicielskich, rodzic, co do którego wydano orzeczenie, pozbawiony jest prawa do decydowania o takich kwestiach, jak: miejsce i sposób leczenia małoletniego, jego edukacja, a także sprawy majątkowe. Ograniczenie praw rodzicielskich wiąże się natomiast z wskazaniem konkretnych obszarów, w których rodzic może współdecydować o dziecku. W pozostałym zakresie władza ta jest wyłączona.

Ewentualne ograniczenie władzy rodzicielskiej najczęściej pozostaje bez wpływu na prawo i obowiązek rodzica oraz dziecka do wzajemnych kontaktów. Nawet przyznanie prawa do wyłącznej opieki nad dzieckiem, nie oznacza automatycznie, że drugi rodzic nie będzie miał możliwości widywać się ze swoim dzieckiem. Ostatecznie, każda sprawa wymaga jednak indywidualnego podejścia i gruntownego przeanalizowania konkretnego przypadku.

Prowadzenie spraw dotyczących ustalania praw do opieki nad dzieckiem znajduje się w obszarze działalności Kancelarii Radcy Prawnego Sebastiana Urbańskiego. W swojej praktyce zajmujemy się prowadzeniem spraw rozwodowych z jednoczesnym ustaleniem władzy rodzicielskiej oraz osobnymi postępowaniami, ograniczającymi się do regulowania wyłącznych praw do opieki nad dzieckiem.

LISTA USŁUG PRAWNYCHOFERUJEMY WSPARCIE W NINIEJSZYCH DZIEDZINACH

Prawo rodzinne

Prawo rodzinne

rozwód, alimenty, władza rodzicielska, ustalenie kontaktów z dzieckiem
Odszkodowania

Odszkodowania

zadośćuczynienia, szkody osobowe, wypadki komunikacyjne
Zobowiązania

Zobowiązania

roszczenia z umów, darowizny, najem, umowy o dzieło, zlecenie, roboty budowlane
Prawo rzeczowe

Prawo rzeczowe

eksmisja, zasiedzenie, służebności, zniesienie współwłasności
Prawo spadkowe

Prawo spadkowe

stwierdzenie nabycia spadku, zachowek, dział spadku
Ubezwłasnowolnienie

Ubezwłasnowolnienie

częściowe lub całkowite pozbawienie osoby fizycznej zdolności do czynności prawnych

Dlaczego my?

Istotę pracy Kancelarii stanowi realizowanie profesjonalnej i kompleksowej obsługi prawnej. Naszym nadrzędnym celem jest świadczenie pomocy prawnej w sposób wnikliwy i profesjonalny. W swoich działaniach zawsze kierujemy się najlepszym interesem klientów, rozumiejąc ich indywidualne potrzeby.

Do każdej sprawy podchodzimy z pełnym zaangażowaniem, kompleksowo rozwiązując problemy z obszaru prawa cywilnego, rzeczowego, zobowiązań, spadkowego, rodzinnego i opiekuńczego, a także gospodarczego.

KONTAKT I LOKALIZACJASkontaktuj się
i umów na konsultację

+48 697 441 203
kontakt@urbanskikancelaria.pl
al. Grunwaldzka 494/4a, Gdańsk
poniedziałek-piątek: 9-17

Skontaktuj sięUMÓW SIĘ NA KONSULTACJĘ

  https://urbanskikancelaria.pl/wp-content/uploads/2020/12/logo-biale-220-50.png
  al. Grunwaldzka 494/4a, 80-309 Gdańsk
  +48 697 441 203
  kontakt@urbanskikancelaria.pl

  UMÓW SIĘ NA KONSULTACJĘ

  Kancelaria Radcy Prawnego Sebastian Urbański
  nr wpisu: GD/GD/3470

  © urbanskikancelaria.pl 2021

  Numer rachunku bankowego:
  77 1020 4900 0000 8702 3323 3970

  projekt www: matelski.pl