kontakt@urbanskikancelaria.pl
Gdańsk, al. Grunwaldzka 494/4a
+48 697 441 203

majątekKolejna wygrana Kancelarii w sprawie obniżonej emerytury i renty policyjnej

https://urbanskikancelaria.pl/wp-content/uploads/2022/12/151015000003521_VII_U_2540_19_20221212_id43096010_wyrok-pdf.jpg

To już kolejna wygrana Kancelarii Radcy Prawnego Sebastiana Urbańskiego w sprawie obniżonej emerytury i renty policyjnej na mocy tzw. „ustawy dezubekizacyjnej”.

Dnia 12 grudnia 2022 roku Sąd Okręgowy w Gdańsku VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych wydał wyrok, zgodnie z którym Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji ma obowiązek przywrócić byłemu funkcjonariuszowi emeryturę i rentę w dotychczasowej wysokości, począwszy od dnia 1 października 2017 roku. W praktyce oznacza to obowiązek zwrotu wszystkich potrąconych środków po uprawomocnieniu się wyroku.

Przypomnijmy, że w oparciu o ustawę z dnia 16 grudnia 2016 roku o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (przyjętą podczas kontrowersyjnego posiedzenia w Sali Kolumnowej w Sejmie), obniżono świadczenia wszystkim emerytom i rencistom, którzy choć jeden dzień służyli w czasach PRL w formacjach uznanych przez ustawodawcę za służące państwu totalitarnemu.

Na mocy tych przepisów ustawy emerytury i renty za okres „służby na rzecz totalitarnego państwa” od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r. zostały obniżone byłym funkcjonariuszom aparatu bezpieczeństwa PRL. Po obniżce na mocy ustawy dezubekizacyjnej do sądu trafiły liczne odwołania osób, których świadczenia uległy zmniejszeniu.

Jeżeli zostałeś objęty ustawą i złożyłeś odwołanie od niekorzystnej decyzji obniżającej emeryturę lub rentę, a nie skorzystałeś dotychczas z pomocy radcy prawnego, Kancelaria Radcy Prawnego Sebastiana Urbańskiego w Gdańsku podejmie się reprezentacji w toku postępowania przed Sądem I i II instancji.