kontakt@urbanskikancelaria.pl
Gdańsk, al. Grunwaldzka 494/4a
+48 697 441 203

Strona głównaKategoriaArchiwa majątek - Sebastian Urbański

https://urbanskikancelaria.pl/wp-content/uploads/2021/01/pexels-skitterphoto-12619-1280x720.jpg

W jednym z najnowszych wyroków Sąd Najwyższy orzekł, że dobro dziecka oraz rodzinny powinny być brane pod uwagę przy ocenie ważności darowizny z punktu widzenia zasad współżycia społecznego. Orzeczenie dotyczyło stanu faktycznego, w którym darczyńca przeniósł własność umowy darowizny na rzecz swojego brata mimo, iż w chwili dokonywania darowizny pozostawał on w związku małżeńskim oraz miał troje dzieci. Co istotne, umowa darowizny obejmowała nieruchomość, która wchodziła w skład majątku...

https://urbanskikancelaria.pl/wp-content/uploads/2021/01/podzial-majatku-1280x720.jpg

W sprawach o podział majątku spór często dotyczy tego, ile warte są poszczególne składniki majątku wspólnego. Wartość majątku podlegającego podziałowi jest ustalana przez sąd według chwili dokonywania podziału. Ma to istotne znaczenie przy ustalaniu wartości nieruchomości czy ruchomości, których cena ulega zmianie wraz z upływem czasu. Niejednokrotnie, aby ustalić wartość nieruchomości lub ruchomości, konieczne jest zasięgnięcie opinii biegłego mającego uprawnienia rzeczoznawcy. Jednak...

https://urbanskikancelaria.pl/wp-content/uploads/2020/12/logo-biale-220-50.png
al. Grunwaldzka 494/4a, 80-309 Gdańsk
+48 697 441 203
kontakt@urbanskikancelaria.pl

UMÓW SIĘ NA KONSULTACJĘ

Kancelaria Radcy Prawnego Sebastian Urbański
nr wpisu: GD/GD/3470

© urbanskikancelaria.pl 2021

Numer rachunku bankowego:
77 1020 4900 0000 8702 3323 3970

projekt www: matelski.pl