kontakt@urbanskikancelaria.pl
Gdańsk, al. Grunwaldzka 494/4a
+48 697 441 203

Strona głównaKategoriaArchiwa rozwód - Sebastian Urbański

https://urbanskikancelaria.pl/wp-content/uploads/2021/01/wina-wyrok-rozwodowy-1280x720.jpg

Kodeks rodzinny i opiekuńczy przewiduje możliwość orzeczenia rozwodu z zaniechaniem rozstrzygania o tym, którego z małżonków uznać należy za winnego. Wówczas rozwód następuje bez orzekania w winie. Zdarza się jednak, że strony postępowania pragną, by sąd ustalił w wyroku rozwodowym, kto ponosi winę rozkładu pożycia. Rozstrzygnięcie o winie ma też istotne znaczenie z punktu widzenia potencjalnego żądania alimentów od małżonka. Orzeczenie co do winy jest zamieszczane w sentencji wyroku, podobnie jak...

https://urbanskikancelaria.pl/wp-content/uploads/2021/01/wladza-rodzicielska-rozwod-1280x720.jpg

W praktyce zawodowej często spotykam się z trudnościami w odróżnieniu przez klientów władzy rodzicielskiej od regulacji kontaktów z dziećmi. Przede wszystkim należy pamiętać, iż sąd orzekając rozwód, w przypadku małżeństw posiadających wspólne dzieci, rozstrzyga nie tylko o rozwiązaniu małżeństwa, lecz także między innymi o władzy rodzicielskiej oraz reguluje kwestię widzeń z dziećmi tego z rodziców, z którym dziecko stale nie zamieszkuje. Pojęcia władzy rodzicielskiej i kontaktów z dziećmi nie są jednak tożsame. Zarówno o władzy rodzicielskiej, jak...