kontakt@urbanskikancelaria.pl
Gdańsk, al. Grunwaldzka 494/4a
+48 697 441 203

Strona głównaKategoriaArchiwa bez kategorii - Sebastian Urbański

https://urbanskikancelaria.pl/wp-content/uploads/2021/11/Ustawa-22dezubekizacyjna22-1280x720.jpg

Coraz więcej postępowań z odwołań skarżących przeciwko Zakładowi Emerytarno-Rentowemu MSWiA w sprawach wysokości emerytury policyjnej i policyjnej renty inwalidzkiej zostaje podjętych po ich uprzednim zawieszeniu. Oznacza to, iż sądy „ponownie” będą rozstrzygać o zasadności decyzji o obniżeniu emerytur i rent policyjnych. Ustawa „dezubekizacyjna” W oparciu o ustawę z dnia 16 grudnia 2016 roku o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu...

https://urbanskikancelaria.pl/wp-content/uploads/2021/02/auto-515749_1920-1280x720.jpg

Poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych przysługuje roszczenie nie tylko o odszkodowanie z ubezpieczenia OC sprawcy, ale także o zadośćuczynienie. Pojęcia odszkodowania i zadośćuczynienia są często mylone przez osoby ubiegające się o świadczenia z zakładów ubezpieczeń. Odszkodowanie dotyczy przede wszystkim szkód o charakterze majątkowym, stosunkowo łatwe do oszacowania. Jako przykład wskazać można chociażby mienie uszkodzone w związku z wypadkiem. Jeszcze inną formę rekompensaty z polisy OC sprawcy stanowi finansowanie kosztów leczenia czy rehabilitacji. Zadośćuczynienie...