kontakt@urbanskikancelaria.pl
Gdańsk, al. Grunwaldzka 494/4a
+48 697 441 203

Strona głównaAutorSebastian Urbański, Autor w serwisie Sebastian Urbański

https://urbanskikancelaria.pl/wp-content/uploads/2023/03/Wyrok-Bank-S.A.-pdf.jpg

Wystarczyło jedno pismo procesowe, aby Sąd oddalił w całości powództwo banku przeciwko kredytobiorcom. Zgodnie z przytoczonym w sentencji wyroku art. 148(1) § 1 k.p.c. Sąd może rozpoznać sprawę na posiedzeniu niejawnym, gdy po złożeniu przez strony pism procesowych i dokumentów, w tym również po wniesieniu sprzeciwu od nakazu zapłaty, Sąd uzna – mając na względzie całokształt przytoczonych twierdzeń i zgłoszonych wniosków dowodowych – że przeprowadzenie rozprawy nie jest konieczne. W praktyce...

https://urbanskikancelaria.pl/wp-content/uploads/2023/01/151015000000503_I_C_2111_20_20221230_id43399790_wyrok_cywilny-pdf.jpg

Gdy po dokonaniu darowizny wzajemne stosunki między obdarowanym a darczyńcą nie należą do poprawnych, istnieje możliwość jej odwołania. Konieczne jest jednak wykazanie, że obdarowany dopuścił się rażącej niewdzięczności. Na kanwie opisanego przypadku Sąd Okręgowy w Gdańsku zasądził na rzecz klienta Kancelarii zwrot ponad stu dwudziestu tysięcy złotych darowizny od obdarowanego. Rażąca niewdzięczność obdarowanego Dokonanie darowizny nie zawsze skutkuje brakiem możliwości odzyskania świadczenia. Umowa darowizny jest jednak...

https://urbanskikancelaria.pl/wp-content/uploads/2022/12/151015000003521_VII_U_2540_19_20221212_id43096010_wyrok-pdf.jpg

To już kolejna wygrana Kancelarii Radcy Prawnego Sebastiana Urbańskiego w sprawie obniżonej emerytury i renty policyjnej na mocy tzw. „ustawy dezubekizacyjnej”. Dnia 12 grudnia 2022 roku Sąd Okręgowy w Gdańsku VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych wydał wyrok, zgodnie z którym Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji ma obowiązek przywrócić byłemu funkcjonariuszowi emeryturę i rentę w dotychczasowej wysokości, począwszy od dnia 1 października 2017 roku. W praktyce...