kontakt@urbanskikancelaria.pl
Gdańsk, al. Grunwaldzka 494/4a
+48 697 441 203

Strona głównaTagArchiwa pozew o zapłatę - Sebastian Urbański

https://urbanskikancelaria.pl/wp-content/uploads/2023/11/151015100002527_V_GC_812_22_20230807_id47253006_wyrokam-pdf.jpg

Kara umowna pełni niezwykle istotną rolę w kształtowaniu odpowiedzialności kontaktowej. Zgodnie z regulacją określoną w art. 483 k.c., stanowi zastrzeżenie umowne, na mocy którego naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy. Do skutecznego nałożenia kary umownej na stronę, której zarzucamy działanie lub zaniechanie niezgodne z treścią umowy, konieczne jest więc zaistnienie niewykonania w ogóle lub wykonania, ale np. w sposób wadliwy zobowiązania umownego....