kontakt@urbanskikancelaria.pl
Gdańsk, al. Grunwaldzka 494/4a
+48 697 441 203

Strona głównaTagArchiwa prawo bankowe - Sebastian Urbański

https://urbanskikancelaria.pl/wp-content/uploads/2023/03/Wyrok-Bank-S.A.-pdf.jpg

Wystarczyło jedno pismo procesowe, aby Sąd oddalił w całości powództwo banku przeciwko kredytobiorcom. Zgodnie z przytoczonym w sentencji wyroku art. 148(1) § 1 k.p.c. Sąd może rozpoznać sprawę na posiedzeniu niejawnym, gdy po złożeniu przez strony pism procesowych i dokumentów, w tym również po wniesieniu sprzeciwu od nakazu zapłaty, Sąd uzna – mając na względzie całokształt przytoczonych twierdzeń i zgłoszonych wniosków dowodowych – że przeprowadzenie rozprawy nie jest konieczne. W praktyce...